Dystrybucja

Oferujemy w sprzedaŋy hurtowej większoļæ naszego asortymentu, w sumie kilkadziesiąt marek.

Ponadto jesteļmy przedstawicielem na terenie Polski firm:

  • Eduard
  • Aires oraz Quick Boost
  • BelKits

Sklepy zainteresowane wspóŗpracą prosimy o:

  • Zaŗoŋenie konta na naszej stronie
  • Przesŗanie na adres [email protected] proļby o nadanie uprawnieņ do zakupów w cenach hurtowych wraz zaŗączonymi skanami standardowych dokumentów firmowych (NIP, Regon, wpis do ewidencji)

Warunkiem otrzymania uprawnieņ do zakupu w cenach hurtowych jest:

  • Posiadanie we wpisie do ewidencji dziaŗalnoļci handlowej.
  • Pierwszy zakup na kwotę min 3tyļ zŗ netto.
  • Miesięczna wartoļæ zakupķw min 500zŗ netto (mierzone jako ļrednia z caŗego roku).

Podmioty nie speŗniające powyŋszych kryteriķw mogą indywidualnie negocjowaæ rabat od cen detalicznych, zaleŋny od wielkoļci zakupķw.

Atgal