Koks rezervacijos galiojimo laikas

Koks rezervacijos galiojimo laikas Rezervacijos galiojimo laikas gali skirtis skirtingiems produktams, todėl visada nurodoma svetainėje kai atliekama rezervacija.
Visada galite rinktis vieną iš dviejų terminų - trumpesnį ir ilgesnį. Ilgesniam terminui išankstinis mokėjimas gali būti didesnis.
Pasirinkę trumpesnį terminą, jam pasibaigus rezervaciją galite pratęsti (už tai gali prireikti sumokėti didesnį avansą).
Rezervacijos terminui pasibaigus galutinis užsakymas nepateikiamas, rezervacija atšaukiama, o avansas prarandamas negrįžtamai.

Rezervacija (kaip matyti iš pavadinimo) yra tik rezervacija, nieko nesiunčiame, todėl prieš pasibaigiant rezervacijos galiojimo laikui turite pridėti produktą į krepšelį ir pateikti užsakymą kaip bet kuriai kitai prekei iš mūsų asortimento.

Atgal