Pamatyti uľsakymo komplektavimo status±, tiksli± produktų paruoąimo siuntimui dat±
Prireikus savarankiąkai patikslinti uľsakym±, pridėti, paąalinti, keisti produktų kiekį
Savarankiąkai pridėti nauj± uľsakym± prie dar neįvykdytų, nepatirdami papildomų pristatymo iąlaidų

Savitarnos modulis

Kiekvienoje interneto parduotuvėje galima:

 • patikrinti uľsakymo vykdymo status±
 • patikrinti mokėjimo status± ir atlikti mokėjim±
 • monitorować przesyłkę

Nasz oczywi¶cie też, ale u nas masz pełny dostęp do edycji swojego zamówienia, aż do momentu jego wysłania.
Co więc możesz dodatkowo zrobić poprzez nasz panel samoobsługowy?

 • Sprawdzić przewidywan± datę wysyłki i doręczenia zamówienia.
  U nas wszystko jest jasne, nie musisz dopytywać czy produkt jest dostępny, jak długo trzeba go sprowadzać itd,
  od razu na stronie znasz dzień w którym kurier przywiezie przesyłkę pod Twoje drzwi.
 • Sprawdzić stan skompletowania zamówienia.
  W przypadku wielu pozycji, sprowadzanych od różnych dostawców, możesz sprawdzić dokładn± datę kiedy każdy indywidualny produkt Twojego zamówienia dotrze do nas i będzie gotowy do wysyłki.
 • Dodawać kolejne produkty do oczekuj±cego zamówienia.
  W ostatniej chwili przypomniałe¶ sobie o kolejnym potrzebnym drobiazgu? Nie ma problemu, nie musisz płacić za kolejn± wysyłkę, wystarczy dopisać produkt do aktywnego zamówienia dopóki nie zostanie wysłane.
 • Usuwać produkty z zamówienia lub anulować całe zamówienie.
  Zmieniłe¶ zdanie albo potrzebujesz zamówienia szybciej nie chc±c czekać na sprowadzenie jednej pozycji blokuj±cej wysyłkę?
  Po prostu usuwasz produkt z zamówienia, albo przenosisz do rezerwacji i umieszczasz w kolejnym zamówieniu które planujesz złożyć w przyszło¶ci.
 • Zarezerwować produkty.
  Nie chcesz aby kto¶ Ci podkupił ostatni± sztukę, ale nie chcesz aby¶my już wysyłali paczkę, bo planujesz jeszcze co¶ domówić w ci±gu najbliższych dni?
  To też nie problem. Możesz odroczyć wysyłkę zamówienia do 14 dni i samodzielnie dopisywać do niego kolejne produkty.
  Potrzebujesz zarezerwować co¶ na dłuższy czas? Niezależnie od możliwo¶ci wstrzymywania wysyłki zamówienia, posiadamy system rezerwacji gdzie po czę¶ciowej zapłacie za produkt możesz go zarezerwować nawet na pół roku.
 • Zmienić sposób zapłaty.
  Wybrałe¶ zapłatę z góry ale z jakich¶ powodów nie możesz dokonać wpłaty? Możesz samodzielnie zmienić formę zapłaty na przy odbiorze lub odwrotnie.
 • Zmienić sposób przesyłki i dane adresowe.
  Pomyliłe¶ się w adresie, albo chcesz doręczyć przesyłkę do pracy zamiast do domu - zanim paczka nie zostanie nadana, możesz w pełni edytować adres i zmieniać spedytora.
  Pod Twój adres trudno trafić? Zamie¶ć instrukcje dla kuriera która zostanie wydrukowana na li¶cie przewozowym.
 • Edytować zawarto¶ć faktury
  Możesz wybrać które pozycje maj± znaleĽć się na fakturze (na pozostałe zostanie wystawiony paragon).
  Możesz też zmienić dane adresowe na które zostanie wystawiona faktura oraz możesz wydrukować fakturę wprost z naszej strony.
  Je¶li do dokonania zapłaty potrzebujesz fakturę proforma, tę też możesz pobrać wprost ze strony.
 • Nietypowe potrzeby?
  Wprost na stronie możesz sprawdzić kto jest opiekunem Twojego zamówienia, dodać uwagi dla naszego personelu,
  lub gdy nie możesz czego¶ zrobić samodzielnie przez panel samoobsługowy wysłać wiadomo¶ć przez specjalny komunikator
  który powi±że Twoj± wiadomo¶ć z zamówieniem i zapewni, że ta nie zginie, nikt o niej nie zapomni itd.

Vis± tai (iąskyrus ilgalaikę rezervacij±) galite atlikti net neuľsiregistravę.
Pateikus uľsakym± el. paątu siunčiamos specialios prieigos nuorodos, kurios leidľia savarankiąkai atlikti pakeitimus, ir uľtikrina, kad jų negalėtų atlikti paąaliniai asmenys.


Kaip įjungti savitarnos modulį?

- prisijunkite ir eikite į skiltį „mano uľsakymai“
- jei nesate uľsiregistravę, spustelėkite atitinkam± nuorod±, esanči± uľsakymo priėmimo patvirtinime, kuris siunčiamas pateikus uľsakym±.

Atgal