RS Models

RS Models 92010 He-112B-1,B-2, 2 Luftwaffe, 4 Rumunia,1x Jap.II w.¶.

He-112B-1,B-2, 2 Luftwaffe, 4 Rumunia,1x Jap.II w.¶. - Image 1
Mastelis: 1:72
Gamintojas: RS Models
Produkto kodas: RSM92010
©iuo metu turimas kiekis nėra sandėlyje
Sandėlyje buvo: 11.5.2011
ne¾inoma

Su 21% PVM
siunčiant į ¹alį: Lietuva
Norėdami pakeisti ¹alį, spustelėkite čia

Jei prekės ¹iuo metu nėra, įra¹ykite savo el. pa¹o adres±, o mes automati¹kai Jus informuosime kai prekė bus prekyboje!

Ar galima įsigyti produkt±, kurio nėra svetainėje arba sandėlyje?

Pagrindinė informacija

GamintojasRS Models
Produkto kodasRSM92010
Mastelis1:72
Įtraukta į katalog±:27.12.2006
®ymėsHeinkel-He-112
Heinkel He112 to niemiecki mysliwiec o konstrukcji metalowej. Pierwszy prototyp oznaczony V1 oblatano 1 wrze¶nia 1935 roku. Jego budowź zakończono dwa dni wcze¶niej. Maszyna ta posiada³a silnik Kestrel. Prototyp V2 by³ gotowy do prób juæ w listopadzie 1935 roku. W odróænieniu od swojego poprzednika by³ on napźdzany silnikiem Jumo 210C. Drugiego lutego 1936 roku maszyna ta uleg³a wypadkowi. Z racji potrzeby posiadania samolotu do programu wyboru my¶liwca dla Luftwaffe wyremontowano go w przeci±gu dwóch tygodni i juæ 16 lutego tego samego roku by³ on gotowy do lotów. Samolot ten utracono 15 kwietnia 196 roku, kiedy to rozbi³ siź podczas oficjalnego pokazu dla dygnitarzy. Trzeci prototyp V3 (W.Nr 1292) zakończono budowaę juæ w styczniu 1936 roku. Jednakæe pierwszy lot wykona³ on dopiero rok pó¼niej, bo 25 stycznia 1937. Posiada³ inne niæ poprzednicy uzbrojenie (3 x km 7,92 mm), oraz wiźksz± ch³odnicź. Samolot ten utracono w katastrofie na prze³omie marca i kwietnia 1937 r. podczas prób z silnikiem rakietowym. Prototyp V4 (W.Nr 1974) budowano w okresie 23.04.1936 - 10.06.1936. Do jego napźdu uæyto silnika Jumo 210Da. Nie posiada³ on uzbrojenia, oraz posiada³ trój³opatowe ¶mig³o. Pi±ty prototyp V5 (W.Nr 1951) zosta³ okre¶lony jako wzorzec serii przedprodukcyjnej A-0. Od prototypu V4 odróænia³o go dwu³opatowe ¶mig³o firmy Schwarz. Drugim egzemplarzem serii przedprodukcyjnej by³ prototyp V6. Posiada³ ¶mig³o trój³opatowe f-my Schwarz, a jako jednostkź napźdow± uæyto w nim silnik Jumo 210C. Prototyp V7 uæyty by³ jeszcze w konkursie my¶liwca dla Luftwaffe. By³ protoplast± wersji He 112B. Oblatany w pa¼dzierniku 1936 roku. Ósmy prototyp V8 (W.Nr 1954) by³ maszyn± s³uæ±c± do pó¼niejszych testów w zak³adach Heinkla. Napźdzany by³ silnikiem Daimler Benz 600Aa. Prototyp V9 by³ pierwszym samolotem wersji B-0. Napźdza³ go silnik Jumo 210 Ea, wyposazony by³ dodatkowo w ¶mig³o dwu³opatowe Junkers-Hamilton. W serii B-0 wyprodukowano takæe prototypy V10 i V11. W Hiszpanii uæywano prototypów V6 (z dzia³kiem 20 mm), w jednostce Versuch - JagdStaffel 88. Po kraksie prototypu V6 sprowadzono (juæ tylko w celach promocyjnych i marketingowych) prototyp V9. Lata³ na nim Harro Harder, przewaænie w lotach na niszczenie celów naziemnych. Japonia zakupi³a prototypy V6 i V9. Z dostźpnej mi literatury wiadomo, æe na pewno zakupiony by³ prototyp V5 podczas wizyty delegacji Japonii w Niemczech. Natomiast pó¼niej zamówiono 30 sztuk w wersji B1 (wywodz±cej siź z prototyu V9), z moæliwo¶ci± powiźkszenia zamówienia na 100 dalszych maszyn. Jednakæe prawdopodobnie odebrano tylko dwie maszyny: prototyp V5 (na pewno) i prawdpodobnie V9. Obydwa samoloty oznaczono A7He1. Jednakæe z powodu uæycia w nim silnika rzźdowego oraz s³aba zwrotno¶ę w porównaniu z innymi samolotami japonskimi spowodowa³a æe samoloty te uæyto jedynie do celów treningowych.
Heinkel He112 yra voki¹kas naikintuvas su metaline konstrukcija. Pirmasis prototipas, pa¾ymėtas V1, buvo nuskraidintas 1935 m. rugsėjo 1 d. Jo statyba buvo baigta dviem dienomis anksčiau. ©i ma¹ina buvo aprūpinta Kestrel varikliu. V2 prototipas buvo paruo¹tas bandymams 1935 m. lapkritį. Skirtingai nei jo pirmtakas, jis buvo varomas Jumo 210C varikliu. 1936 metų vasario 2 dien± ¹i ma¹ina patyrė avarij±. Prireikus turėti lėktuv± Luftwaffe naikintuvų atrankos programai, jis per dvi savaites buvo atnaujintas ir tų pačių metų vasario 16 d. buvo paruo¹tas skryd¾iams. Lėktuvas dingo 196 metų baland¾io 15 d., kai sudu¾o per oficialų pasirodym± garbingiems asmenims. Trečiasis V3 prototipas (W. Nr. 1292) buvo baigtas statyti 1936 metų sausį. Tačiau pirm±jį skrydį jis atliko po metų, 1937 m. sausio 25 d. Jis turėjo kitokius ginklus nei jo pirmtakai (3 x 7,92 mm MG) ir didesnį radiatorių. Lėktuvas dingo per katastrof± 1937 m. kovo ir baland¾io mėn., kai buvo bandomi raketiniai varikliai. V4 prototipas (W.Nr 1974) buvo pagamintas nuo 1936 m. baland¾io 23 d. iki 1936 m. bir¾elio 10 d. Jo varymui buvo naudojamas Jumo 210Da variklis. Jokių ginklų neturėjo. Penktasis V5 prototipas (W. Nr. 1951) buvo paskirtas kaip A-0 ikigamybinės serijos modelis. Nuo V4 prototipo jį skyrė dviejų menčių Schwarz propeleris. Antroji ikigamybinės serijos kopija buvo V6 prototipas. Jis turėjo "Schwarz" trijų menčių sraigt±, o kaip varomasis blokas buvo naudojamas Jumo 210C variklis. V7 prototipas vis dar buvo naudojamas naikintuvų var¾ybose dėl Luftwaffe. Jis buvo He 112B versijos pirmtakas. Pirm± kart± skrido 1936 metų spalį. A¹tuntasis V8 prototipas (W. Nr. 1954) buvo ma¹ina, naudojama vėlesniems bandymams Heinkelio gamyklose. Jis buvo varomas Daimler Benz 600Aa varikliu. V9 prototipas buvo pirmasis B-0 versijos lėktuvas. Jis buvo varomas Jumo 210 Ea varikliu ir papildomai buvo aprūpintas Junkers-Hamilton dviejų menčių sraigtu. V10 ir V11 prototipai taip pat buvo gaminami B-0 serijoje. Ispanijoje buvo naudojami V6 prototipai (su 20 mm patranka), agregate Versuch-JagdStaffel 88. Po V6 prototipo avarijos V9 prototipas buvo importuotas (tik reklamos ir rinkodaros tikslais). Juo skrido Harro Harderis, daugiausia ant¾eminiai minininkai. Japonija įsigijo V6 ir V9 prototipus. Vėliau buvo u¾sakyta 30 vienetų B1 versijoje (gauta i¹ V9 prototipo), su galimybe padidinti u¾sakym± dar 100 ma¹inų. Tačiau tikriausiai buvo paimtos tik dvi ma¹inos: V5 prototipas (tikrai) ir galbūt V9. Abu orlaiviai buvo pa¾ymėti A7He1. Tačiau dėl jame naudojamo linijinio variklio ir prasto manevringumo, lyginant su kitais japonų lėktuvais, ¹ie lėktuvai buvo naudojami tik treniruočių tikslais. Techniniai duomenys (He-112B versija): ilgis: 9,22 m, sparnų plotis: 9,09 m, auk¹tis: 3,82 m, maksimalus greitis: 510 km/h, maksimalus nuotolis: 1150 km, maksimalios lubos 9500 m, ginkluotė: fiksuoti-2 ¹autuvai 7,92 mm MG17 aparatas pabūklai ir dvi 20 mm MG FF pabūklai.
Klaida apra¹yme? Prane¹kite apie problem±
Mūsų klientų nuomonės
Palikti savo nuomonź apie: He-112B-1,B-2, 2 Luftwaffe, 4 Rumunia,1x Jap.II w.¶.
...
Įtraukta į katalog±: 27.12.2006
©iuo metu turimas kiekis nėra sandėlyje
  • produktas yra sandėlyje
  • produkto nėra sandėlyje
  • produktas pagal u¾sakym±
  • prekės pristatymas
  • nėra
  • 1 vienetas
  • 2 vienetai
  • 3-5 vienetų
  • 6-10 vienetų
  • daugiau nei 10 vienetų
Ar galima įsigyti produkt±, kurio nėra svetainėje arba sandėlyje?
Galimi priedai

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Peewit
Produkto kodas: PEW-72271
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€5.55 arba 3700 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Yahu Models
Produkto kodas: YM-A7229
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€3.10 arba 2000 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Falcon Model
Produkto kodas: FLL-V0572
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€22.73 arba 15000 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Airwaves
Produkto kodas: AEW-C72120
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€7.30 arba 4800 p.

Gamintojas: Squadron Signal
Produkto kodas: SQS1159
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€20.21 arba 11400 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: LF Models
Produkto kodas: LFM-M72112
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€10.09 arba 6600 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: LF Models
Produkto kodas: LFM-M72113
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€10.09 arba 6600 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: LF Models
Produkto kodas: LFM-M72115
Turimas kiekis: 2-8 savaites

€10.09 arba 6600 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Eduard
Produkto kodas: edu73008
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€6.74 arba 4400 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: HGW Models
Produkto kodas: HGW272013
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€5.12 arba 3400 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: HGW Models
Produkto kodas: HGW272006
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€5.12 arba 3400 p.

Gamintojas: Plus Model
Produkto kodas: PLMAL4106
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€6.26 arba 4100 p.

Pana¹ūs produktai

Mastelis: 1:72
Gamintojas: RS Models
Produkto kodas: RSM92263
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€22.11 arba 14600 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: RS Models
Produkto kodas: RSM92062
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€22.27 arba 14700 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: RS Models
Produkto kodas: RSM94008
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€26.47 arba 17400 p.

Mastelis: 1:48
Gamintojas: LF Models
Produkto kodas: LFM-PE4807
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€45.40 arba 29900 p.

Mastelis: 1:48
Gamintojas: LF Models
Produkto kodas: LFM-PE4808
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€45.40 arba 29900 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: RS Models
Produkto kodas: RSM94007
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€26.47 arba 17400 p.