FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Mastelis: 1:72
Gamintojas: FPW Model
Produkto kodas: FPW-72508
©iuo metu turimas kiekis nėra sandėlyje
Sandėlyje buvo: 1.3.2021
€4.40 arba 2900 p.

Su 23.00% PVM

Jei prekės ¹iuo metu nėra, įra¹ykite savo el. pa¹o adres±, o mes automati¹kai Jus informuosime kai prekė bus prekyboje!

Ar galima įsigyti produkt±, kurio nėra svetainėje arba sandėlyje?

Pagrindinė informacija

GamintojasFPW Model
Produkto kodasFPW-72508
Svoris0.01 kg
Mastelis1:72
Įtraukta į katalog±:3.2.2021
®ymėsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Klaida apra¹yme? Prane¹kite apie problem±
Mūsų klientų nuomonės
Palikti savo nuomonê apie: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Įtraukta į katalog±: 3.2.2021
©iuo metu turimas kiekis nėra sandėlyje
  • produktas yra sandėlyje
  • produkto nėra sandėlyje
  • produktas pagal u¾sakym±
  • prekės pristatymas
  • nėra
  • 1 vienetas
  • 2 vienetai
  • 3-5 vienetų
  • 6-10 vienetų
  • daugiau nei 10 vienetų
Ar galima įsigyti produkt±, kurio nėra svetainėje arba sandėlyje?
Galimi priedai

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Black Dog
Produkto kodas: BLD-D72060
Turimas kiekis: pagal u¾sakym±

€18.88 arba 12300 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Pavla Models
Produkto kodas: PVM72010
Turimas kiekis: pagal u¾sakym±

€1.93 arba 1300 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: CMK
Produkto kodas: CMMV057
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€13.13 arba 8600 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Aber
Produkto kodas: abe72A13
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€7.11 arba 4600 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: CMK
Produkto kodas: CMB72018
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€3.86 arba 2500 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: CMK
Produkto kodas: CMB72039
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€4.69 arba 3100 p.

Pana¹ūs produktai

Mastelis: 1:72
Gamintojas: FPW Model
Produkto kodas: FPW-72502
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€4.40 arba 2900 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: Italeri
Produkto kodas: ita6068
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€11.14 arba 7300 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: D-DAY miniature studio
Produkto kodas: DDA-72001
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€17.88 arba 11700 p.

Mastelis: 1:72
Gamintojas: D-DAY miniature studio
Produkto kodas: DDA-72003
Turimas kiekis: pagal u¾sakym±

€17.88 arba 11700 p.

Mastelis: 1:35
Gamintojas: The Bodi Miniatures
Produkto kodas: TBM-35138
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€13.56 arba 8800 p.

Mastelis: 1:16
Gamintojas: Dragon
Produkto kodas: dra1623
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€12.65 arba 8200 p.

Mastelis: 1:16
Gamintojas: Dragon
Produkto kodas: dra1602
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€12.65 arba 8200 p.

Mastelis: 1:35
Gamintojas: Corpus
Produkto kodas: CRP-35028
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€13.26 arba 8600 p.

Mastelis: 1:35
Gamintojas: Corpus
Produkto kodas: CRP-35020
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€13.26 arba 8600 p.

Mastelis: 1:35
Gamintojas: The Bodi Miniatures
Produkto kodas: TBM-35080
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€14.04 arba 9200 p.

Mastelis: 1:35
Gamintojas: Rado Miniatures
Produkto kodas: RDM35036
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€17.24 arba 11200 p.

Mastelis: 1:35
Gamintojas: PanzerArt
Produkto kodas: PNZFI35-067
Turimas kiekis: yra sandėlyje!

€11.95 arba 7800 p.