Pirkimo pardavimo taisyklės

https://www.super-hobby.lt/ 

 

 

 

 1. Pardavėjo kontaktai ir rekvizitai.

 

PJB Hobby Sp. z o.o.

Koŧmice Wielkie 781

32-020 Wieliczka ((Lenkija)

PVM mokėtojo kodas: PL683-211-47-40 

Telefonas: +48 12-284-83-28

El. paštas: [email protected]

 

II. Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") nustato Pirkėjo ir PJB Hobby Sp. z o.o. (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu susijusias nuostatas.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie     https://www.super-hobby.lt/ arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.
 3. Užsakyti baldus svetainėje https://www.super-hobby.lt/  turi teisę:
 1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 3. juridiniai asmenys;
 4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 1. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes https://www.super-hobby.lt/ internetinėje parduotuvėje.
 2. Internetinės parduotuvės https://www.super-hobby.lt/ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“
 2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
 3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

 

 

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 

 

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes  https://www.super-hobby.lt/ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".
 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810  ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
 4. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
 5. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš  https://www.super-hobby.lt/  internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.
 6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
 7. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
 8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 9. Prekės tampa pirkėjo nuosavybę tik pilnai atsiskaičius už prekes, kitu atveju nuosavybės teisę jos priklauso pardavėjui.

 

 

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
 5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

 

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka,

 

 1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
 3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
 4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

- Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą ir pavardę.

- PayPal

 

 1. Detali informacija apie prekes pateikiama prie kiekvienos prekės aprašymo.

 

 

 1. Prekių pristatymas

 

 1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, naudojasi Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.
 2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

 1. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 2. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti Prekės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 3. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -pardavimo sutarties sąlygas.
 4. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos nuo to momento, kai pirkėjas pasirašo prekių pirkimo dokumente.
 5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 6. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą.

 

VIII. Prekių grąžinimas

 

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
 2.  Jei Pirkėjas atsisako prekės(ių) pirkimo-pardavimo sutarties, prekės grąžinamos  per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.
 3. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinamos Pirkėjo sąskaita.
 4. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
 5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
 3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.
 1. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 2. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo pristatyti pats darbo dienomis PJB Hobby Sp. z o.o.

Koŧmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka ((Lenkija) , arba atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis.

 1. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
 2. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
 3. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 4. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

 

 

 1. Asmens duomenų apsauga

 

 1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje https://www.super-hobby.lt/ gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, arba pirkdamas svečio apsipirkimo status.  Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
 3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

 1. Atsakomybė

 

 1. Pirkėjas atsako už https://www.super-hobby.lt/ užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 

 

 1. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Visos teisės Internetinėje parduotuvėje, įskaitant nuosavybės teises, intelektinės nuosavybės teises, priklauso Pardavėjui.
 5. „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.

 

01.08. 2021