Skundo pateikimas

Užsakymo numeris:

Jei jo neužsirašėte arba jį praradote, jį rasite pranešime, kuris išsiųstas automatiškai pateikus užsakymą.

Problemos aprašymas:

ǩa galite pridėti gaminio, į kurį skundas susij nuotraukas.

Skundų pateikimo taisyklės

  1. Klientas, apsiperkantis šioje parduotuvėje, turi teisę į garantiją ir laidavimą galiojančių teisės aktų nustatytomis sąlygomis.
  2. Grąžinamą prekę siunčiame kartu su pirkimo dokumentu ir išspausdinta skundo forma, kuri pateikiama čia adresu:

    PJB Hobby Sp. z o.o.
    Koŧmice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Lenkija


    Pastaba: Nepriimame siuntų, už kurias mokestis imamas pristačius.
  3. Siuntimo atgal išlaidas padengia klientas. Jos vėliau atlyginamos Klientui jei skundas pripažintas pagrįstu.
  4. Siunčiant prekes atgal, turėtų būti naudojamos palyginti pigios pristatymo formos. Jei naudojamos nepagrįstai brangios paslaugos, pasiliekame teisę atsisakyti atlyginti išlaidas. Iškilus abejonėms, prieš siunčiant prekes rekomenduojame tai suderinti su parduotuvės personalu.